Loopbaanbegeleiding

Gratis loopbaanbegeleiding via ‘NL leert door’

‘NL leert door’ is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het  is een unieke en gratis mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan je loopbaanontwikkeling.

Vanwege de grote behoefte is de subsidiepot, veel eerder dan verwacht, leeg. In 2021 stelt het kabinet opnieuw geld beschikbaar voor gratis loopbaanbegeleiding/ontwikkeladvies. De aanmelding hiervoor gaat van start op 1 december 2020. Vanaf dan kunnen loopbaanadviseurs weer deelnemers aanmelden voor gratis loopbaanbegeleiding/ontwikkeladvies. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/02/maximum-aantal-ontwikkeladviezen-bereikt

Voor wie: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers en flexwerkers, als mensen die zoeken naar werk.

Doel: het doel van ontwikkeladvies  ‘NL leert door’ is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Inhoud: het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties, de toekomstige loopbaanmogelijkheden en resulteert in een ontwikkelplan. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.

Wil je meedoen aan het gratis ontwikkeladvies, stuur dan een mail naar:

  • info@marjanhogenesch.nl.
  • maak een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek

Meer informatie vind je op:

https://www.hoewerktnederland.nl/


‘Ik zou graag ander werk willen doen’ Loopbaanbegeleiding
Het werkende leven is een leerproces. Onderweg komt u van alles tegen, de omstandigheden veranderen en zelf verandert u ook. Keuzes die u eerder heeft gemaakt voldoen daardoor soms niet meer. U vraagt zich af wat vind ik nu echt leuk om te doen? welke kwaliteiten heb ik? hoe kan ik die gebruiken in een baan? zijn er vaardigheden die ik kan verbeteren om meer succes te hebben?

Loopbaanbegeleiding geeft u meer inzicht in uzelf, mede gebaseerd op de ervaringen die u al heeft opgedaan. Hierdoor bent u uiteindelijk in staat om weloverwogen keuzes te maken over hoe nu verder. U kunt kiezen uit verschillende vormen van loopbaanbegeleiding:

  • Loopbaanonderzoek waarin u onderzoekt wat u wilt, wat u kunt en wat passende loopbaanstappen voor u zijn.
  • Een diepgaander loopbaantraject waarin u begeleid wordt in het verdiepen van uw zelfinzicht en in het proces van loopbaankeuzes maken.
  • Zelfonderzoek (ZKM) waarin u uw functioneren, in werk en privé, grondig onder de loep neemt.